Basisdemokrati

På Hindholm STX har vi tillid til hinanden og er fælles om udviklingen på vores alles skole. Det betyder at vi afholder flere skolemøder, hvor alles holdninger bliver hørt. Der er ikke langt mellem ledelse, undervisere og elever og vi tager alle ansvar for og del i hvad der rører sig på skolen og hvordan vi – alle i fællesskab,

I daglig omtale kalder vi vores beslutningsorgan – SKOLEMØDET, som har præcise rammer for hvilket grundlag skolemødet kan træffe beslutninger indenfor.

BASISIDEMOKRATI VED HINDHOLM STX

FOR HVEM:

For elevernes dannelse og som incitament til at engagere sig – tage ejerskab over stedet og uddannelsen som helhed. På længere sigt ude i samfundet som aktive, engagerede medborgere.

For lærerne som incitament til at engagere sig – tage ejerskab over undervisningen/pædagogikken og arbejdspladsen som helhed.

For fællesskabets skyld og vores fælles relation til hinanden og stedet, ud fra devisen at vi alle kan lære af hinanden.

Opførsel ved SKOLEMØDET

· Værdig adfærd med respekt for det sagte ord og tale, dvs.:

· ingen nedgørelse af forslag eller synspunkter,

· ingen er usaglige og diskriminerende/nedsættende.

· Mødet præges af en lyttende stemning med respekt for talerækken.

· Indlæg i debatten sker ved at rejse sig og tale ved pulten efter tur!

ALT I ALT

· Moden og ordentlig respektfuld opførsel med argumentet som redskab.

Klassen, dvs. i vores tilfælde enkelte elever skiftes til at afholde SKOLEMØDET – er ordstyrer/mødeledere!

Indflydelsesområder:

Stor indflydelse på det nære – skolens liv, kulturen, aktiviteter, udvalg, udseende. Det nære som konkret vedrører JER.

NB. Vi diskuterer aldrig personsager/anliggender på fællesmøder. Det siger sig selv.

Fundamentet for indflydelse er udvalgsstrukturen:

– Alle må starte et udvalg

– Udvalg er åbne for alle

– Udvalgene har informationspligt

SKOLEMØDET og skolen i øvrigt, forpligter sig på ovenstående retningslinjer – som understreger skolens kultur vedr. åbenhed, gennemsigtighed og mangfoldighed.

Formålet med basisdemokratiet på Hindholm STX uddybes yderligere i skolens mål og visioner.