Basis demokrati

På Hindholm STX har vi tillid til hinanden og er fælles om udviklingen på vores alles skole. Det betyder at vi afholder flere skolemøder, hvor alles holdninger bliver hørt. Der er ikke langt mellem ledelse, undervisere og elever og vi tager alle ansvar for og del i hvad der rører sig på skolen og hvordan vi – alle i fællesskab,

I daglig omtale kalder vi vores beslutningskommissorium – SKOLEMØDET, som har præcise rammer for hvilket grundlag skolemødet kan træffe beslutninger indenfor.

Hindholm STX på vej til folketinget