Bogdepot

Udlevering af bøger og undervisningsmaterialer

Du skal selv sørge for at have de nødvendige notat-redskaber med til STX, så som notesblok, pennalhus med redskaber og PC eller iMac til digital undervisning.

Du får udleveret bøger ved skoleårets stat af din faglærer i de enkelte fag. Ved udlevering skal du kvittere for modtagelse af dine bøger. Det er dit eget ansvar at passe på de udleverede materialer. Ødelagte eller bortkomne materialer skal erstattes.

Efter endt undervisningsforløb vil du blive bedt om at aflevere dine bøger igen – hos din faglærer. Aflevering sker gennem hjemkaldelse via lectio.dk, hvor du vil få besked om, hvornår du skal aflevere.

Du kan altid se, hvilke bøger de enkelte faglærere har bestilt og anvender på lectio.dk.