Egenbetaling – Satser 2017

Egenbetaling (undervisning) – Satser 2017.  

Depositum:   2.500 kr. Betales per elev ved optagelse på gymnasiet.
Depositummet tilbagebetales ved endt skolegang.

Skolepenge/mdr.: 1.700 kr., 11 rater/år.

Opkrævning: Egenbetaling opkræves via PBS/indbetalingskort og forfalder forud hver den 5. i måneden.
Juli måned er betalingsfri.

Prisregulering: Prisreguleringen per 1. august 2018 foreligger efter generalforsamlingen  marts 2018.

Evt. udmeldelse: Løbende måned + 3 måneders opsigelse (skriftlig).

Egenbetaling for kost og logi (bo på skolen) er kr 1000,- kr per måned