Egenbetaling – Satser 2017

Egenbetaling – Satser 2017.  

Depositum:   2.500 kr. Betales per elev ved optagelse på gymnasiet.  Depositummet tilbagebetales ved endt skolegang.
Der ydes 20 % søskenderabat på barn 2, 3 osv.

Skolepenge/mdr.: 1.700 kr., 11 rater/år.
Søskenderabat: 20 % Ældste barn fuld pris – herefter rabat på søskende.

Opkrævning: Egenbetaling opkræves via PBS/indbetalingskort og forfalder forud hver den 5. i måneden.
Juli måned er betalingsfri.

Prisregulering: Prisreguleringen per 1. august 2018 foreligger efter generalforsamlingen  marts 2018.

Evt. udmeldelse: Løbende måned + 3 måneders opsigelse (skriftlig).