Evaluering af undervisning

Evaluering af undervisning og skolens nøgletal

Hindholm STX prioriterer høj faglighed og kvalitet og derfor vil såvel de praktiske som de metodiske aspekter og fremgangsmåder være genstand for evaluering. Således er det vores ambition – på sigt, at kunne evaluere som illustreret i nedenstående tabel.

Hvem evaluerer undervisning?

Hvornår?

Hvordan?

Opfølgningsplan

Den enkeltfaglige undervisning:

Elev

 

 

Løbende og ved afslutning af faglige forløb

 

 

 

 

I forbindelse med individuel evaluering af eleven. Samtale i klassen

Ved anvendelse af evalueringsskemaer

Selvvalgt evalueringsmetode

Her er det vigtigt at skelne mellem evaluering af den enkelte elev og selve undervisningen

Konsekvenser for fremtidige forløb

 

 

 

 

 

Lærer

 

 

 

 

Efter faglige forløb og hele gennemførte niveauer (A, B, C)

 

 

 

 

Selvevaluering

Selvvalgt evalueringsmetode

 

 

 

Konsekvenser til fremtidige forløb

Opsamling på faggruppemøder

Faggruppen diskuterer i forbindelse med udviklingsmødet med ledelse en opsamling af problemstillingerne

Ledelse

 

 

MUS-samtaler

Faggruppe
samtaler

Evaluering af eksamensresultater

MUS-samtaler (Her indgår et punkt om lærerens evaluering af undervisningen)

Efteruddannelse

ledelsessamtaler m. faggrupper

Den flerfaglige undervisning:

AT:

Klassens team

 

 

Styregruppen

vedrørende AT

 

Klassens team evaluerer med klassen og den enkelte elev efter hvert AT-forløb samt laver en samlet evaluering i 3.g efter AT-eksamensforløbet

Styregruppen evaluerer det første AT-forløb samt kommer med oplæg i idéer til evalueringer af skolens overordnede studieplan for AT samt AT-håndbogen og formidlingen af AT

Med udgangspunkt i studierapporten laves evaluering og et standardspørgeskema efter hvert forløb afhængig af niveau

 

 

Resultaterne skal videreformidles til klassens AT-lærere i det følgende AT-forløb

 

 

Opsamling med AT-styregruppen og evaluerings-styregruppen

NV og AP:

Styregruppen vedrørende evaluering

Efter hvert NV- og AP-forløb

Ved et spørgeskema til lærere og elever

Opsamlingsmøde for lærerne

Styregruppen vedrørende evaluering udarbejder og videreformidler opfølgningsplan

Samarbejde mellem studieretningsfag:

Studieretnings-teamene

Efter hvert studieretnings-forløb

Afhænger af forløbet

Studieretnings-
teamene udarbejder en opfølgningsplan fremadrettet mod næste forløb og udbuddet af studieretnings
udbuddet

Den overordnede evaluering af klassens studieplan:

 Klassens team

Løbende, i forbindelse med klassemøder og Store Forberedelsesdag

Samtaler i teams med udgangspunkt i studieplanen i Lectio

Opfølgning på klassemøder

Ledelsessamtaler med team to gange årligt