Om Hindholm STX

Sapere Aude

Hindholm STX er et privat gymnasium med en muslimsk og basisdemokratisk profil. En studentereksamen hos os giver adgang til videregående uddannelser på lige fod med almindelige gymnasier. Men vore elever vil undervejs i deres faglige dygtiggørelse kunne dyrke deres religiøse og kulturelle baggrund, samtidig med at de udvikler dig til at blive engagerede demokratiske stemmer i det komplekse multikulturelle samfund, de vokser ind i.

Vi har til huse i en lille, men rummelig bygning med pejsestue og hyggelige fællesarealer. Undervisningslokalerne er udstyret med moderne AV-teknologi. Lige uden for døren har vi en stor plæne med spredte træer, et amfiteater og boldbaner. De smukke, grønne omgivelser deler vi med Mina Hindholm Efterskole, der ligger lige ved siden af gymnasiet. De har også en kantine, der serverer lækker halalmad, som vi benytter.

I disse rammer kan vore elever føle sig trygge. De vil blive motiverede til at uddanne sig så godt, de kan, af fagligt dygtige lærere, der har tid til at tage hensyn til den enkelte elev, så alle elever med den rette indsats vil opleve at blive fagligt løftet fra det sted, de er.

Som privat gymnasium adskiller Hindholm STX sig netop særligt fra de store, offentlige gymnasier på den ro og det overskud, vi tilbyder. Mange af de store gymnasier har efterhånden udviklet sig til støjende uddannelsesfabrikker med ensrettende stordrift, hvor der ikke er plads og tid til forskellighed. Også lærerne er spændt hårdt for disse steder med korte forberedelsestider, besparelser og beskæringer, så de kan have svært ved at finde det overskud, der skal til for at levere undervisning, der tager hensyn til den enkelte elev. På Hindholm STX giver vi lærerne gode betingelser med ordentlig tid til forberedelse, så de er rustede i timerne til på bedste måde at formidle den viden, eleverne skal tilegne sig. Det er der god fornuft i.

Leave a comment