Mål og værdi

Som et privat gymnasium med en muslimsk og basisdemokratisk profil former vi skolelivet på vores egen måde inden for lovgivningens rammer. Og du er med til at bestemme!

Målet med en studentereksamen på Hindholm STX er at opnå adgang til videregående uddannelser i Danmark og udlandet på lige fod med andre danske studentereksamener. Men som et privat gymnasium med en muslimsk og basisdemokratisk profil former vi skolelivet på vores egen måde inden for lovgivningens rammer. Og du er med til at bestemme!

Vi har grundlæggende to værdimæssige søjler, vi støtter os til og forbinder: et islamisk livssyn og en basisdemokratisk praksis – eller alternativt, historisk kultur fra et mellemøstligt og et vesteuropæisk ophav.

Udover at være H’et i ”Hindholm” illustrerer vores logo også figuren på disse to nært forbundne søjler.

Kim Lund, Rektor
Young woman wearing hijab studying

Elever, lærere og ledelse på skolen har medindflydelse på ordens- og adfærdsregler og andre beslutninger i det daglige. Til de demokratiske værdier hører:

 • At kunne informere sig grundigt før man danner sig sin mening.
 • At lytte til andre.
 • At være kritisk.
 • At danne sig sin meninger på et informeret grundlag.
 • At argumentere for sin sag offentligt.
 • At respektere at andre, måske flertallet, er af en anden mening end én selv.
 • At man kan være uenig og alligevel gode venner.

På et mindst lige så personligt plan kommer det religiøse ind. Til de religiøse værdier hører:

 • Følelsen af, at vi er en del af noget, der er større end os selv.
 • At der er mening i universet.
 • At der er en moralsk standard, vi skal leve op til, fordi andre er lige så meget del af skaberværket, som vi selv er.
 • At vi skal passe på Jorden, naturen og klimaet.

Det der går igen på tværs af de demokratiske og religiøse værdier er forholdet mellem at være sig selv og at være en del af fællesskabet. Det er ikke enten-eller, men både-og. At uddanne sig og danne sig som menneske er en dynamisk tilblivelsesproces – og den sker bedst i et stærkt og trygt fælleskab som det, vi skaber sammen på Hindholm STX.