Fortid møder fremtid

Foto af Hindholm Højskole 1872 - fotohistorie.com

Historien bag Hindholm STX

Hindholm STX er beliggende  i Fuglebjerg i et naturskønt område ikke langt fra skov og vand.

En af Danmarks første folkehøjskoler, Hindholm Høiskole, lå her fra 1852-1914 og udsprang af Bondevennernes Selskab.  Skolens ledelse udgjordes af forstander kaptajn Nielsen og forvalter Hansen og blev oprettet af Dorthea og Anders Stephansen.

Det var en skole for bonde- og husmandsbørn fra Sorø og Præstø Amt. Skolen praktiserede folkeoplysning, inspireret af Grundtvig, som med stor interesse fulgte skolens udvikling.

Hindholm Høiskole, kaldet Barnets Højskole, blev i løbet af kort tid Danmarks største.

Igennem mottoet “På Hindholm er menneskets forædling hovedsagen”, lagdes vægten på ligeværd, demokrati og livsoplysning.

I 1937, 1959, 1962 og 1982 er der foretaget større tilbygninger til denne skole. I året 1934 og på arealet nord for ovennævnte skole opførte en privat kreds af initiativtagere den første del af Hindholm Socialpædagogiske Seminarium.

I årene 1961, 1976 og 1984 er der foretaget større til- og ombygninger og området fremtræder i dag med skole- og uddannelsesinstitutioner med et mindre antal boliger.På området findes flere boldbaner og i den sydlige del af området findes en allé af store gamle træer, der afgrænser Hindholmvej. Indkørslen til Hindholm STX er ligeledes afgrænset af en allé.

I 2008 flyttede Hindholm Efterskole fra Høng og overtog stedet fra Hindholm Socialpædagogiske Seminarium. Ganske kort tid efter – i 2012, måtte Hindholm Efterskole dog – grundet manglende elever, gå konkurs. Derefter overtog den nuværende Mina Hindholm Efterskole stedet og i august 2016 blev de første gymnasieelever budt velkommen på nedenstående Hindholm STX .

Således knyttes forbindelsen til Hindholm STX, som på moderne vis vil træde i fortidens fodspor.

danmark-hindholm-hoejskole-ved-fuglebjerg-foenix-no-3371872-hoejskole-hindholmhindholm_personale-e1475828772450-350x290Hindholm STX