Lektiehjælp

På Hindholm STX kan du få hjælp til lektierne i vores lektiecafé.

Hver tirsdag og torsdag står vores faglærere til rådighed for dig, som har brug for uddybende forklaringer eller opgaveskrivning.

Lektiecafé foregår som regel i pejsestuen og de tilhørende klasseværelser klokken 15:45-17:00 – med forbehold for ændringer, tjek lectio.dk

 

Tvungen lektiecafé

Hvis du kommer bagud med opgaveafleveringerne, kan du blive indkaldt til tvungen lektiecafé. Dér skal du møde op og arbejde med de opgaver, du mangler at aflevere. Faglærere vil være tilstede for hjælp og motivation. Du har mødepligt til tvungen lektiecafé, og afbud kan medføre fravær.