Muslimske værdier

Muslimske værdier

Til de muslimske værdier hører at elever, lærere og ledelse på skolen har medindflydelse på ordens- og adfærdsregler og andre beslutninger i det daglige:

 • At kunne informere sig grundigt før man danner sig sin mening.
 • At lytte til andre.
 • At være kritisk.
 • At danne sig sin meninger på et informeret grundlag.
 • At argumentere for sin sag offentligt.
 • At respektere at andre, måske flertallet, er af en anden mening end én selv.
 • At man kan være uenig og alligevel gode venner.

 

På et mindst lige så personligt plan kommer det religiøse ind. Til de religiøse værdier hører:

 • Følelsen af, at vi er en del af noget, der er større end os selv.
 • At der er mening i universet og at ens samtlige handlinger i livet burde være til gavn og nytte for en selv og ens omgivelser
 • At der er en moralsk standard, man skal leve op til, fordi andre er lige så meget del af skaberværket, som vi selv er.
 • At vi skal passe på Jorden, naturen og klimaet.

 

Det der går igen på tværs af de demokratiske og religiøse værdier er forholdet mellem at være sig selv og at være en del af fællesskabet. Det er ikke enten-eller, men både-og. At uddanne sig og danne sig som menneske er en dynamisk tilblivelsesproces – og den sker bedst i et stærkt og trygt fælleskab som det, vi skaber sammen på Hindholm STX.

Muslimske værdier kommer ikke nødvendigvis til udtryk alene gennem tilbedelseshandlinger eller andre praktiske gøremål. Disse værdier er i ligeså høj grad at finde i ens identitet og tanker. På samme tid er disse værdier ikke nødvendigvis imodstrid med sund fornuft eller de danske værdier.

Eksempelvis kan nævnes af de muslimske værdier – som vi på Hindholm STX særligt fokuser på;

 • Større tillid til andre mennesker
 • At være et socialt og aktiv menneske
 • At engagere sig og være i dialog med sine medmennesker – uanset tro, oprindelse eller alder/køn…
 • At vise omsorg for sine medmennesker – uanset tro, oprindelse eller alder/køn…
 • At være flink, imødekommende og positiv i sin attitude over for andre
 • At tænke konstruktiv og fokuser på muligheder frem for udfordringer
 • At give plads til andre og gå ind for mangfoldighed – uanset tro, oprinde eller alder/køn
 • At forbedre sin personlighed og stå fast på sine principper
 • At hjælpe andre og vise overskud
 • At medtænke islamiske regler ift. gymnastik, rejseophold, spise/drikke og at afholde sig fra de ting/handlinger som skader ens selv eller andre mennesker – og miljøet.
 • At prioritere sin faglig udvikling højt og hele tiden forbedre sig indenfor såvel det islamiske og det akademiske felt
 • At prioritere deltagelsen i samfundet og bidrage aktivt til det
 • At sætte handling bag sine ambitioner og opnå de bedste resultater og karakter

 

Der er mulighed for at bede i skolens dertil indrettede bederum, hvor der også afholdes fredagsbøn hver uge