Optagelse og pris

Indmeldelsesblanket

Please wait...
1.700 kr
Dagelever
inkl. måltid
2.700 kr
Kostelever
inkl. måltid og værelse

Almindelig optagelse

Du kan søge om optagelse på Hindholm STX direkte fra 9. eller 10. klasse fra en folkeskole, privatskole eller efterskole.

Optagelsen forudsætter, at du har bestået folkeskolens afgangsprøve fra 9. eller 10. klasse med to fremmedsprog. Ifølge den nye gymnasiereform kræves der desuden et karaktergennemsnit på 02. Endelig skal der være lagt en uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder, der skal støtte dig i, at du er gymnasieegnet.

Du søger ved hjælp af et ansøgningsskema, som du finder på www.optagelse.dk inden 1. marts. Skemaet skal sendes gennem din skole.

 

Anden optagelse

Det er også muligt at søge om optagelse efter at have været optaget på en anden ungdomsuddannelse eller efter at have været ude af uddannelsessystemet. Ønsker du optagelse på Hindholm STX, og går du ikke i 9. eller 10. klasse, skal du kontakte os. Ring på 70 225 226 eller udfyld ansøgningsblanketten, som du finder her på hjemmesiden.

 

Skoleafgift

Hindholm STX er et privat gymnasium, der efter gældende lov modtager statstilskud, og derudover dækker sine udgifter med en skoleafgift pr. elev. Skoleafgiften for en elev på gymnasiet er 1700 kr. pr. måned.