Ordensregler

Ordensregler på Hindholm STX

 Ordensregler på Hindholm STX

 

Forberedt: Det forventes, at du møder forberedt til undervisningen og at du kommer til tiden.

Aktiv i timerne: Det forventes at du er tilstede og aktiv i undervisningen. Din computer bruges til de faglige formål og lukkes ned, når lærerne beder om det. Din mobiltelefon er fremme medmindre, at den har et specifik fagligt formål.

Forstyrrelser: Tale i timerne er begrænset til når du har fået tilladelse efter du har rækket hånden op.

Respekt: Vis respekt til dine underviserer og studiekammerater ved at lytte på dem og ikke afbryde, småsnakke eller latterliggøre. Gør en aktiv indsats for at skabe en god og lærerig stemning. Ingen larm/højt musik på skolen, hvis du føler at dine studiekammerater m.fl. prøver at koncentrere sig.

Udbyttet af timen: Få mest muligt ud af dine timer. Gå ikke ud og ind i timerne. Vent med at ordne tingene til pausen. Kom ikke dumpende ind efter timens start – men vær på din plads i god tit.

Motiveret og engageret elev: Udvis ikke ligegyldighed i timerne for fagene, det demotiverer dine studiekammerater og spilder din undervisers energi brugt på undervisningen.

Vold på skolen: Absolut ingen vold (hellere ikke for sjov) i skoletiden ligesom den slags lege også bedes forbeholdt til på de grønne arealer og udenfor undervisningstiden.

Respekt for stedet og reglerne: Udvis respekt for vores fælles bygninger, materialer, reglerne og ikke mindst de mennesker der færdes her. Sådan skabes en dejlig og hyggelig stemning. Ryd op efter dig selv.

Fravær: Tag ansvar for din egen læring og sørg for ikke at få fravær uden at det absolut er nødvendigt!

Aftaler: Glem ikke de aftaler du har lavet med dine kammerater, undervisere og andre på skolen.

Andres ejendom: Det er ikke OK at tage/låne noget der ikke tilhører dig, bare fordi du lige hurtigt skal bruge det eller fordi du kender den anden person godt. Spørg før du låner/tager noget der ikke er dit.

Sprog: Det er strengt forbudt at anvende bandeord, skældsord og andre lignende fornærmende og anstødelige udtryk mv. Hold en god og anstændig tone hele tiden og tal det sprog som underviseren benytter (dansk, tysk, engelsk etc).

Socialt ansvar: Gør en aktiv indsats for at være positiv og inkludere dine kammerater også i fællesskabet. Lad der være en god og hyggelig stemning på skolen med plads til alle slags personligheder og individer.

Vær hjælpsom Vis overskud og hjælp/støt dine kammerater. Vi mennesker er forskellige og har forskellige styrker og svagheder. Hjælp hinanden med det I er god til og bed om hjælp til det I ønsker at blive gode til.