Pæd. udvikling

Pædagogisk udvikling

Hindholm STX prioriterer den pædagogiske udvikling meget højt. Gennem udviklingsprojekter er vi konstant fokuseret på at gøre undervisningen bedre, så eleverne lærer mere. Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de projekter, vi ønsker at iværksætte i de kommende år.


Hindholm STX’ egen Youtube- kanal

I det postmoderne samfund udgør medier et vigtigt del af samfundet. Alle kan påvirke og påvirkes af medier og derfor mener Hindholm STX at håndtering af medier er særlig vigtig. Netop derfor har vi på Hindholm STX lanceret vores egen Youtube kanal som drives af eleverne på Hindholm STX.  Ydermere vil eleverne tilknyttet Hindholm STX’ Youtube-kanal, i mediefaget få vejledning, støtte og hjælp til aktiviteter produktion af små indsalg.

Selv-ledelse og selv-disciplin
En del af Hindholm STX’ muslimske værdisæt er at man konstruktivt bidrage til sine omgivelser. Forudsætningen for dette er at have overskud og have noget at bidrage med. Derfor vil eleverne på Hindholm STX opleve større fokus på motion, sundhed, kost og ikke mindst psykisk velvær. Der vil løbende blive afholdt forskellige sociale, sportslige og faglige aktiviteter for, med og af eleverne på Hindholm STX. Herunder kan nævnes det månedlig Hindholm Løb.

 

Differentieret undervisning
Elever er forskellige. I den daglige undervisning forsøger vi altid at møde eleverne i øjenhøjde og der, hvor de står rent fagligt. Vi differentierer derfor på både materiale, grupper og opgaver, fx sådan at grupper sammensættes af elever på samme niveau, der arbejder med materiale og opgaver, der er målrettet dem.


Innovation

Alle Hindholm STX-elever deltager i forløb med innovation og personlig udvikling. I samarbejdet med (lokale) institutioner og virksomheder og ikke mindst den pædagogiske inspektor træner de deres kreative og innovative evner og deltager i løsningen af virkelige problemstillinger. Fx har nogle elever samarbejdet med Udviklingshuset i Fuglebjerg om bl.a. kunst og lokalsamfundet. På sigt ønsker vi at etablere samarbejde med spildvandsrensningsanlægget og et konkret samarbejde med hhv. Slagelse og Næstved kommune vedr. madspild, sundhed, motion og miljø.


GVS – Gymnasie-Virksomheds-Samarbejde

Alle elever på Hindholm STX deltager i løbet af uddannelsen i et samarbejde med en erhvervsvirksomhed om en reel og aktuel problemstilling. Hindholm STX ønsker at samarbejde med andre gymnasier i Region Sjælland om at etablere netværk med lokale virksomheder. Netop derfor afholder Hindholm STX åbent hus hvert år i november måned, hvor samtlige interesserede fra lokalområdet bydes velkommen til at besøge os og se vore omgivelser, tale med ansatte, elever og samarbejdspartnere og opleve den hyggelige stemning.

Formålet med GVS er, at eleverne får opbygget deres faglighed gennem både teori og praksis. De får herigennem også idéer til, hvad de senere kan uddanne sig til.


Samarbejde med folkeskolen
Vi arbejder på Hindholm STX tæt sammen med lokalsamfundet herunder de lokale folkeskoler. Elever fra 9. og 10. klasse kan hvert år besøge gymnasiet til Åbenthus i foråret.
Vores elever kan også komme ude på folkeskolerne og undervise, hvor de anvender deres faglighed i formidling over for en klasse. Eksempelvis kan engelskelever fra 2g undervise elever i 8. klasse i forskellige genre og konkrete emner.
Det giver eleverne i folkeskolen bedre kendskab til Hindholm STX, så de lettere kan træffe valget til ungdomsuddannelse. Samtidig gør det overgangen til gymnasiet lettere for eleverne.

 

Samarbejde med skoler i udlandet
HIndholm STX ønsker at klæde eleverne på til en globaliseret verden. Mangfoldighed og det at begå sig i en globaliseret verden er i fokus når vi vælger at have vennerskoler i andre lande. Herigennem vil eleverne få større indsigt i andre kulturer, sprog og historie.

Flipped Learning
At flippe undervisningen vil sige, at man vender undervisningen på ’hovedet’ – eleverne forbereder sig til timerne ved at se videoklip – som enten en lærer eller andre elever har lavet. På den måde kan den enkelte elev forberede sig i sit eget tempo og se videoen en, to eller ti gange. I klassen bliver der mere tid til den enkelte elev, fordi læreren kan springe oplægget over og gå direkte til problemløsning/arbejde med emnet. I det flippede klasseværelse inddrages elevproduktioner også – det kan være som repetition, alternativ aflevering, fremlæggelse m.v..


Klasseledelse

Det er vigtigt, at der er et godt læringsmiljø i klasserne. På Hindholm STX fokuser vi derfor på arbejdet med, hvordan den enkelte lærer gennem klasseledelse kan skabe et rart læringsmiljø, hvor alle elever får et stort fagligt udbytte af undervisningen. Igennem god klasseledelse sikres:

  • Gode relationer mellem lærere og elever og mellem eleverne indbyrdes
  • Klare aftaler for, hvilke normer og regler der er gældende i undervisningen
  • En klar forståelse hos eleverne af formålet med de forskellige undervisningsforløb og de enkelte lektioner
  • At alle elever ved, hvordan de skriftlige afleveringer skal besvares
  • At eleverne bruger computere og mobiltelefoner hensigtsmæssigt i den daglige undervisning.


Kollegial supervision
En del af lærerne på Hindholm STX er med i supervisionsforløb, hvor de ser hinanden undervise. Formålet med forløbet er, at lærerne kan sparre med hinanden og få inspiration til at videreudvikle deres undervisning. Som elev kan man derfor af og til opleve, at der kommer en anden lærer på besøg i klassen, som observerer undervisningen.