Pressemeddelelse fra lærerkollegiet

Pressemeddelelse fra lærerkollegiet

Anders Bæk Simonsen
Tillidsrepræsentant på Hindholm STX. 

Et enigt lærerkollegium på Hindholm STX har på baggrund af UVM’s afgørelse omkring deres arbejdsplads og de historier, det har affødt, udfærdiget følgende udtalelse:

Ud fra den seneste uges historier, der har været bragt i medierne om vores arbejdsplads ud fra Undervisningsministeriets (UVM)  afgørelse, føler vi et behov for at udtrykke vores undren over for en række forhold, som UVM hævder gør sig gældende på vores arbejdsplads.

Så vidt vi er orienteret, har vores ledelse modtaget UVM’s påtænkte afgørelse sent fredag eftermiddag (d. 23.2) og allerede den følgende mandag eftermiddag (d. 26.2) har medierne færdige historier ude på baggrund af aktindsigt i sagen, som de må have fået i weekenden eller meget tidligt mandag morgen. Imens venter vores skole stadigvæk på svar på en henvendelse om aktindsigt om UVM’s behandling af sagen her en uge efter.

Det faglige niveau

Ifølge UVM har lidt over halvdelen af undervisere ikke kompetencer til at undervise på STX niveau. Det stiller vi os meget undrende overfor. 8 ud af 10 undervisere har færdiggjort en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau, og de resterende 2 undervisere mangler kun speciale eller enkelte kurser for at have færdiggjort
deres kandidatgrad.

Hvad der gør det hele mere bizart er, at de fleste af os undervisere desuden har ansættelser på andre anerkendte uddannelsesinstitutioner, og de fleste af os har undervist på gymnasier i tre år eller mere.

Vi har svært ved at se logikken i, at vi kan være tilstrækkeligt uddannede til at være ansatte på andre anerkendte uddannelsesinstitutioner, men samtidig ikke have de nødvendige kompetencer til Hindholm STX.

Pædagogikum

I forlængelse af dette finder UVM det kritisabelt, at de fleste undervisere ikke har et pædagogikum (et ét-årigt forløb der uddanner underviseren i pædagogiske- og didaktiske færdigheder).

For det første er det udbredt i undervisningssektoren, at mange nyere undervisere ikke har et sådant pædagogikum, da det er noget, der som regel først opnås ved fastansættelse.

For det andet har skolen været nødsaget til at finde andre skoler at samarbejde med i forhold til den enkelte undervisers pædagogikum pga. kravet om og behovet for vejledning i de enkelte fag.

Fordi vi er en lille skole, har vi ikke mulighed for internt at finde faglige vejledere inden for alle fag. Men vi har som et bilag til alle underviseres ansættelseskontrakt en uddannelsesplan, der inden for få år afvikler pædagogikum for de medarbejdere, som mangler dette. Efter sommerferien er planen at sende tre undervisere i pædagogikum.

Denne plan er allerede tidligere blevet godkendt af UVM, så hvorfor er det nu et problem? Vil det sige, at afgørelsen fra UVM tidligere var forkert?

Vedrørende islam, bøn og Erdoganstøtte:

Ifølge mediernes reference til UVM’s påtænkte afgørelse skulle der udøves social tvang i forhold til religiøs praksis, og desuden skulle vi være Erdogan-støtter og kræve det samme af eleverne.

Hvad angår bøn og religiøs praksis er det på ingen måde vores opfattelse, at der foregår nogen form for social tvang i forhold til bøn. I det hele taget opfatter vi elevernes forhold til religion som værende meget individuelt og generelt meget afslappet. Eleverne har en identitet som muslimer, men deres praksis er altså individuelt meget varierende, som de fleste andre religiøse mennesker.

Flere undervisere oplever desuden større fagligt og socialt samspil mellem kønnene i undervisningen, end hvad vi kender til på andre uddannelsesinstitutioner. Vi oplever ikke meget fasttømrede drenge- og pigegrupper.

Tværtimod vælger de at sidde ved siden af hinanden i undervisningen, danner frivilligt grupper på tværs af køn, når der skal løses opgaver og hænger ud sammen på tværs af køn, som alle andre danske gymnasieelever gør.

Endeligt mener vi også, at det er en fuldstændig absurd påstand, at vi som lærerkollegium skulle være Erdogan-tilhængere. Det tager vi på det allerkraftigste afstand fra. Vi kommer med vidt forskellige politiske og religiøse baggrunde og lader på ingen måde disse forhold påvirke vores undervisning.

Vores ønske

Vi håber, at vi med denne udtalelse kan give et mere nuanceret billede af vores arbejdsplads end det ensidige og ukritiske billede, som er blevet tegnet i medierne.

Det er nu anden gang inden for få måneder, at vi på baggrund af underlødige historier i pressen har følt os nødsaget til at tilbagevise usande påstande om undervisningen på Hindholm STX.

Vi arbejder dagligt for at forene dannelse og demokrati med et muslimsk værdisæt, så vores elever opnår den viden, dannelse og faglige såvel som personlige udvikling, der er brug for, for at leve op til kravene på STX samt klare sig godt i det danske samfund som aktive og dannede medborgere.

Leave a comment