Pressemeddelelse fra ledelse

Pressemeddelelse fra ledelse

Pressemeddelelse fra ledelsen 20.marts 2018

Hindholm STX er den 19.3 blevet lukket af Undervisningsministeriet.

Lukningen er begrundet i administrative forhold, som beror på en række mangler og fejl begået af skolen i perioden 2016-2017 under ledelse af tidligere rektor.

Hindholm STX har siden omgående fra december 2017, hvor UVM første gang gør skolen opmærksom på manglerne, i fællesskab med professionel konsulentbistand rettet systematisk op på de forhold, som UVM har kritiseret inden for rammerne af bekendtgørelserne på området for drift af et privat gymnasium.

Hindholm STX er derfor ikke enig med Undervisningsministeriets forvaltningsmæssige skønsafgørelse om at lukke skolen, og skolens advokat påtænker derfor udfærdigelse af klage over Undervisningsministeriets afgørelse.

Forældrekredsen bag Hindholm STX og skolens ansatte er ligeledes kede af Undervisningsministeriets forvaltningsafgørelse og bakker bestyrelsen op.

Skolens elever er alle blevet genplaceret på andre offentlige og private undervisningsinstitutioner og fortsætter deres gymnasieuddannelser andre steder.

Leave a comment