Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

 Hvis du er fyldt 18 år og er under uddannelse, kan du søge økonomisk støtte fra staten. Det kan både være som SU-stipendium og som SU-lån.

Hvem kan få SU?

For at modtage SU skal man generelt være studieaktiv, og man må ikke modtage anden offentlig støtte. Der er også grænser for, hvor meget man må tjene ved siden af SU’en.

Man skal desuden være dansk statsborger. Hvis du er udenlandsk statsborger, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere og dermed få mulighed for at modtage SU.

Hvis du går på en ungdomsuddannelse, skal du være fyldt 18 år. Din SU vil her være afhængig af dine forældres indkomst, uanset om du bor hjemme eller er udeboende, indtil måneden efter at du fylder 20 år. Er du 18 eller 19 år, kan du kun i særlige tilfælde få satsen til udeboende. Fra måneden efter du er fyldt 20 år, kan du få satsen til udeboende, hvis du er flyttet hjemmefra. Læs om SU til ungdomsuddannelser.

Ansøgning om SU

Du søger om SU i selvbetjeningssystemet minSU på Uddannelsesstyrelsens hjemmeside for SU. Det er også her, du kan ændre i dine SU-forhold. Du skal have NemID for at kunne logge på. Læs mere på www.su.dk.

Du kan tidligst søge, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse – og ikke tidligere end 1 måned før du starter på uddannelsen. Se mere om tidsfrister på SU-hjemmesiden.

SU-støtteåret følger kalenderåret. Størrelsen på henholdsvis stipendier og lån bliver fastsat for et år ad gangen. De bliver forudbetalt i månedlige rater den sidste bankdag i måneden.

Du kan se, hvor meget du kan få udbetalt i SU på http://www.su.dk/satser/

Som kostskolelev på Hindholm STX er du udeboende og er dermed berettiget til at modtage SU efter de høje satser for udeboende. Når du ansøger om SU på SU-styrelsens hjemmeside skal du derfor huske at sætte kryds i rubrikken bor på skolehjem!