Strategi og indsats

Strategi og indsatsområder

Det overordnet strategiske udviklingsmål for Hindholm STX er at være et lille og kvalitetsorienteret gymnasium med et stærkt fællesskab hvor samtlige elever på Hindholm STX får indfriet sine intellektuelle, fysiske og åndlige potentialer, samtidigt med høj trivsel og kvalitetsfyldt socialt samvær. Samtlige elever skal – ud fra deres forudsætninger, blive dygtige og udvikle sig som konstruktive og positive samfundsborgere.

De overordnede mål for det almene gymnasium om almendannelse og studieforberedelse skal altid indgå og medtænkes i Hindholm STX’ samlede aktiviteter. Det er målet, at alle elever efter deres studentereksamen tager en videregående uddannelse.

Herudover skal Hindholm STX være en af Danmarks bedste og mest attraktive arbejdspladser for alle de ansatte, som skal opleve en balance mellem udfordringer og udbytte. Den enkelte ansatte skal opleve den atmosfære som gør Hindholm STX unikt i hele Danmark; nemlig en moderne skole i naturskønne omgivelser med særlig fokus på det nærværende, pligtopfyldelse, gensidige respekt, åndsfrihed og solidaritet. Som følge heraf vil man opleve at elever, undervisere, ledelse og øvrige ansatte spiser sammen ved samme bord ligesom der i øvrigt er en kort vej til ledelsen på skolen.

Idet Hindholm STX er ny-etableret, er der særlig fokus – fra ledelsens og bestyrelsens side, på forbedringer af de fysiske rammer for at styrke kerneopgaven og der tages derfor flere initiativer til bygningsmæssige forbedringer.

Samtidigt med de bygningsmæssige forbedringer er der konstant fokus på kvalitetsudvikling på Hindholm STX. De enkelte studerendes udvikling følges opmærksomt i den daglige undervisning. Strategiarbejdet udmøntes også i kvalitetsudviklingsarbejdet, som følger bekendtgørelsen herom. Hver år vælger bestyrelsen efter indstilling fra PU nogle konkrete indsatsområder, som særligt skal i fokus. Efterfølgende samles erfaringerne fra arbejdet med indsatsområderne sammen i en handlingsplan, og nye indsatsområder opstilles.

 

 

Hindholm STX – 2016