Studieretninger på Hindholm STX

Studieretninger 2017/2018

Hindholm STX tilbyder de studerende to forskellige studieretninger:

Naturvidenskabelig   

Sproglig-humanistisk

 Matematik A  Engelsk A
 Fysik B  Samfundsfag A
 Kemi B  Mediefag B

 

Naturvidenskabelig studieretning:

Studieretningsfag: Matematik A, fysik B, kemi B

Hvordan bevæger satellitter sig? Hvordan finder man ud af, hvor gammelt universet er? Hvordan kan man konstatere klimaforandringers omfang, forudsige deres effekt og finde ud af, om de skyldes menneskeskabte forhold? Hvordan analyseres kemien i fødevarer og medicin?

Den naturvidenskabelige besvarelse af sådanne spørgsmål benytter sig af observation, eksperimenter og matematik. Som elev på den naturvidenskabelige studieretning indføres du i alle dele af den naturvidenskabelige metode.

Du lærer…

 • matematik på højt teoretisk niveau.
 • hvordan matematik bruges til at løse praktiske problemer.
 • at opstille fysiske og kemiske forsøg til at bevise eller modbevise en hypotese.
 • at formidle naturvidenskabelige emner.
 • at kunne skelne mellem religiøse påstande og naturvidenskabelige fakta.

 

 

Sproglig-humanistisk studieretning

Studieretningsfag: Engelsk A, Samfundsfag A, Mediefag B

Vi lever i en kompleks tid, der kan være svær at forstå og sætte på begreb. Hvor bevæger den medialiserede og globaliserede verden sig hen? Hvilke politiske og kulturelle magter er på spil i samfundet? Hvor hører individ og kulturer hjemme? Hvad er kritik i det postfaktuelle samfund? Spørgsmål som disse vil denne studieretning gøre dig klogere på og lære dig at tænke over.

Du lærer…

 • engelsk på højt niveau – lige fra grammatik over litteratur til historie og samfundsforhold i de engelsktalende dele af verden.
 • om politik og samfundsforhold i Danmark.
 • om EU, internationalt samarbejde og globalisering.
 • om demokrati og menneskerettigheder.
 • om mediernes systemer og historie som meningsdanner/påvirker.
 • om ideologi og alle mulige –ismer.
 • om teknologiens indflydelse på fremtidens samfund.
 • om hvad magt og modmagt er, og hvordan magtforhold manifesterer og bevæger sig.

 

For begge studieretninger gælder at du lærer

 • at formulere dit synspunkt og dine argumenter og at formidle begge dele, så du kan føre konstruktive samtaler med andre mennesker, der måske ikke ser verden på samme måde som dig.
 • at tænke selv.

 

Se en oversigt over de enkelte fag og valgfag i lectio her!