Studievejledning

Studievejledningen

Studievejledningen på Hindholm STX varetages af studievejlederen Lone Glenstrup, der samtidig fungerer som underviser.

Studievejlederen kan træffes i de på skolen angivne tidsrum. Studievejledningen har kontor i pejsestuen i stueetagen.

Studievejledningen varetager helt generelt både faglige og sociale problemstillinger, der måtte opstå i løbet af de tre år, uddannelsen varer. Studievejlederne samarbejder med en klasses team vedrørende elevernes trivsel i klassen. Den egentlige karrierevejledning, dvs. de emner, der berører uddannelse efter gymnasiet, varetages af i samarbejde med regionale uddannelsesvejledere tilknyttet Studievalg og UU. Nederst på denne side finder du kontakt informationer på studievejledere.

Kollektiv vejledning
Kollektiv vejledning finder sted i den enkelte klasse og i enkelte tilfælde i mindre grupper. I klasserne orienteres der bredt om STX, skolens hverdag, værdisæt, og hvad dette implicerer. Endvidere præsenteres eleverne for reglerne for at modtage SU i ungdomsuddannelser og for gymnasiets store opgaver.

Alle 1.g klasser modtager kollektiv vejledning inden for studiemetodik, hvor planlægning, prioritering, lektielæsning, motivation og sociale medier er i fokus.

Individuel vejledning
I 1.g afholdes introsamtaler med samtlige 1.g elever mhp. at afdække elevernes trivsel og opfange eventuelle problemer hurtigst muligt.

Hvis man har behov for en individuel samtale, kontakter man sin studievejleder personligt eller via en besked i Lectio som Hindholm STX anvender i det daglige. Der vil derpå blive etableret en aftale hurtigst muligt.

I 2. og 3.g består vejledningen primært af individuel vejledning, hvor den enkelte elev selv tager kontakt.

I skoleåret 2017/2018 bruger Hindholm STX ekstern studievejleder Kit K. Rasmussen fra Studievalg Sjælland.

Studievalg Sjællandstudievalg Sjælland1