Undervisning

Under menupunktet UNDERVISNING finder du de vigtigste informationer om undervisningen på Hindholm STX, samt info om lektiehjælp, studieregler og videregående uddannelser.

Lectio.dk er stedet, hvis du vil tjekke dit skema, dine lektier og din studiekalender som elev på Hindholm STX

Om undervisningen på STX generelt:

Stx giver dig et bredt adgangsgrundlag til de videregående uddannelser på alle niveauer og inden for alle videnskabsområder. Via dit valg af valgfag og studieretning er du selv med til at forme din uddannelse. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.

Undervisningen i gymnasiet vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver. Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier.

Hindholm STX arrangerer løbende temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder studiekredse og lektiecafé.

På Hindholm STX kan du få rådgivning og vejledning, mens du går på skolen.

Eksamen

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og almen sprogforståelse, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået den almene studentereksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit, men du kan altid supplere din studentereksamen gennem HF-enkeltfag, fx hvis du mangler et fag til din videregående uddannelse. Disse supplerende karakterer for HF-enkeltfag vil ikke indgå i dit gennemsnit på studentereksamen ved ansøgningen på videregående uddannelser, men de kan forbedre dine optagelseschancer.

Hvad er STX?

En stx består af fag på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Du skal have mindst fire fag på A-niveau. og der er også krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen. Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske.

Obligatoriske fag

Du skal have følgende obligatoriske fag uanset, hvilken studieretning du vælger:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Fysik på C-niveau
 • Historie på A-niveau
 • Idræt på C-niveau
 • Matematik på B-niveau, dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau
 • Oldtidskundskab på C-niveau
 • Religion på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • 2. fremmedsprog i form af et af følgende fag på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau, hvis det er et fortsættersprog: Fransk begyndersprog, fransk fortsættersprog, tysk begyndersprog, tysk fortsættersprog, italiensk begyndersprog, kinesisk begyndersprog, russisk begyndersprog, spansk begyndersprog eller spansk fortsættersprog.
 • Et af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik.
 • To af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau: Biologi, informatik, kemi eller natur- geografi.

Ud over de obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag. Du kan læse mere om studieretningerne på Hindholm STX her. 

Du kan se, hvilke fag og valgfag, Hindholm STX udbyder her.

Ekstra fag på A-niveau

I stx skal mindst fire af fagene være på A-niveau, men du har mulighed for at vælge flere.

Hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede, får du automatisk justeret gennemsnittet på dit studentereksamensbevis. Læs om justeringsmulighederne på Bonusordninger.