Ungdomskort (offentlig transport) og kilometerpenge

Du kan få Ungdomskort, hvis du er 16-19 år. Et ungdomskort er et billigt “tog- og bus-kort” til alle unge under uddannelse. Kortet kan benyttes til at rejse med den offentlige trafik mellem hjem og skole.

Alle der er 16-19 år og har bopæl i Danmark kan få Ungdomskort. Er du elev på en ungdomsuddannelse, der er godkendt til Ungdomskort, er det billigere for at dig at købe Ungdomskort til ungdomsuddannelser.

Kører du i egen bil til skole, kan du få kilometerpenge for din kørsel.

Er du elev på en ungdomsuddannelse, der er godkendt til Ungdomskort, kan du købe dit kort hos trafikselskaberne, når du er godkendt

For at få Ungdomskort til ungdomsuddannelser, skal du opfylde betingelserne.

Betingelser – ungdomsuddannelser

Du kan få Ungdomskort til en ungdomsuddannelse, hvis:

 • din ungdomsuddannelse giver dig ret til SU eller er på listen over godkendte uddannelser
 • du ikke modtager tilskud til transport efter andre ordninger
 • du er indskrevet på en uddannelse, der er godkendt til SU
 • din uddannelse er tilrettelagt som heltidsundervisning
 • du ikke er i lønnet praktik eller i aktivering på en produktionsskole

Deltager du i HF- eller STX-enkeltfagsundervisning, almen voksen uddannelse eller forberedende voksenundervisning (FVU), skal undervisningen være tilrettelagt som heltidsundervisning på mindst 23 timer ugentligt over en sammenhængende periode af mindst tre måneders varighed.

Er du i tvivl, om du kan få Ungdomskort til ungdomsuddannelser, skal du spørge kontoret på Hindholm STX.

 

Kører du til og fra dit uddannelsessted i bil, kan du søge om kilometerpenge, hvis du har særlig lang transport eller transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Kilometerpenge dækker en del af dine faktiske udgifter til transporten i bil. Du kan få kilometerpenge for den del af din rejse, der overstiger 24 km mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Du kan ikke få kilometerpenge til rejser, der overstiger 300 kilometer. Det betyder, at du maksimalt kan få kilometerpenge for den del af rejsestrækningen mellem bopæl og uddannelsessted og retur, der ligger mellem 24 og 300 kilometer.

Du skal betale skat af kilometerpengene.

Kilometerpenge til en del af strækningen

Ønsker du kun kilometerpenge til en del af strækningen mellem dit hjem og din skole, kan du søge om Ungdomskort til den resterende del af strækningen. Du kan ikke få kilometerpenge og Ungdomskort til én og samme strækning.

Betingelser for at få kilometerpenge

For at få kilometerpenge skal du opfylde de generelle betingelser for Ungdomskort og køre mindst 24 km (12 kilometer hver vej pr. fremmødedag).

Du kan maksimalt få kilometerpenge til rejser på op til 300 kilometer. Fjernundervisning giver ikke ret til kilometerpenge.

Du skal opfylde mindst én af de særlige betingelser for kilometerpenge:

 • Der er en del af strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted (på mindst 24 kilometer), hvor du ikke kan køre med bus, tog eller metro.
 • Din samlede ventetid på bus, tog eller metro er på mindst to timer per undervisningsdag (ventetiden er den tid du venter på uddannelsesstedet og ved skift mellem transportmidler).
 • Din brug af bus, tog eller metro forlænger din samlede rejsetid per undervisningsdag med mere end to timer i forhold til bilkørsel.
 • Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og er godkendt til støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service.
 • Sådan søger du kilometerpengeDu skal udfylde et ansøgningsskema om kilometerpenge og aflevere det på dit uddannelsessted. Du kan tidligst få kilometerpenge fra den dag, hvor du afleverer ansøgningsskemaet på dit uddannelsessted. Når din ansøgning er færdigbehandlet, får du et brev som Digital Post via borger.dk/i e-Boks.

  Satser for kilometerpenge

 

UNGDOMSKORT.DK KAN DU FÅ MERE INFO OM UNGDOMSKORT OG KILOMETERPENGE