Værdigrundlag

Værdigrundlag for Hindholm STX

 • Fokus på mangfoldighed og plads til den enkeltes frihed til valg og fravalg
 • Ovennævnte bakkes op gennem fællesskaber på tværs af klasser, årgange, samt i den fælles respekt fra fra alle elever og lærere
 • Fokus på glæden ved at lære og lysten til at vide mere og åbne sig for nye indsigter og færdigheder
 • Al undervisning skal have høj, alsidig faglig kvalitet og anvende varierende undervisningsformer, således at den giver eleverne grundlag for at udnytte deres forskellige evner og muligheder optimalt.
 • Hindholm STX skal være en udadvendt, mangfoldig og aktiv skole, åben overfor det globale samfund og karakteriseret af politisk og religiøs tolerance.
 • Forholdet mellem elever og lærere skal være præget af gensidig respekt, åbenhed og samtale, og ansvaret for udbyttet af undervisningen skal deles af elever og lærere.
 • Skolen skal have et højt informationsniveau, og der skal være åbenhed om beslutninger og prioriteringer, såvel økonomiske som pædagogiske.
 • Både elever og lærere skal sikres medindflydelse – iht. Hindholm STX’ særlige basisidemokratisk grundlag,  på deres skole- og arbejdsliv, med respekt for den demokratiske debat og de demokratiske beslutninger.
 • Alle på skolen skal behandles ligeværdigt og med respekt for deres forskellighed. Vi skal lytte til hinanden, respektere hinandens arbejdsopgaver og give hinanden mulighed for udfoldelse og udvikling individuelt og i fællesskabet.
 • Alle er ansvarlige for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på skolen.
 • Hindholm STX har fra 1. dag investeret i de mest moderne undervisningsmaterialer, herunder interaktive smartboard i alle klasser. Dette fordi skolens fysiske rammer og bestand af undervisningsmidler løbende søges moderniseret, udbygget og udviklet, så de understøtter opfyldelsen af målene for både undervisningen og de kulturelle, sociale og kreative aktiviteter.